ORTAK DERSLER ÖĞRENCİ E- SINAV BİLGİLENDİRME KURALLARI VE LAB TAKVİMİ

Kampüs genelinde açılan Ortak Derslere yönelik E-sınavların düzeni aşağıdaki  gibidir;

2023-2024 Güz döneminde kampüs geneline açılan ortak derslerimizin Vize, Final ve Bütünleme sınavları 24.10.2023 – 18.01.2024 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) gerçekleşecektir.

Değerli öğrencilerimiz sizlere belirtilen tarihler süresince, üniversitemizdeki merkez bilgisayar laboratuvarlarımızın sınav için ayrılan takvimine ve kendi ders programınıza uygun gün ve saatlerde, kendinizi sınava hazır ve yeterli hissettiğiniz zaman öncelikle vize, final ve daha sonra da bütünleme sınavlarına katılabilirsiniz.

Merkez Laboratuvar programı aylık olarak güncellenecektir. Haftalık olarak saatlerde değişiklik olabilme durumundan dolayı lütfen programları derslerinizin duyuru bölümünden veya ODK https://odk.neu.edu.tr/ web sayfasından takip ediniz.

Sınavına gireceğiniz dersin kodundan emin olunuz. Yanlış gireceğiniz sınavların tüm sorumluluğu öğrenciye aittir.

Bütünleme sınavına sadece yönetmeliğe uygun olan (sınavdan FF almış) öğrenciler katılabilecektir. Sınav notu geçerli olup bütünlemeye  katılan öğrencilerin değerlendirmesi geçersiz sayılacaktır. 

Her ders konuları UZEBİM’in ders platformuna kayıt olunarak elde edilebilir (uzebim.neu.edu.tr).

Belirtilen tarihler arasında sınava katılmayan öğrencilere telafi hakkı verilmeyecektir. Sadece belirtilen gün ve saatlerde, belirtilen bilgisayar laboratuvarlarında yapılan sınavlar geçerli sayılacaktır.

UZEBiM Merkez Bilgisayar Laboratuvarları Sınav Kuralları aşağıdaki şekilde olacaktır: 

Merkez bilgisayar laboratuvarlarındaki sınavlara  giriş   yapılırken   öğrenci   kimlik kartı ve nüfus cüzdanı gösterilmesi gerekmektedir. Belgeleri eksik olan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Merkez bilgisayar laboratuvarlarında mevcut kapasite aşımında öğrencilerimize bir sonraki period için sıra numarası verilecektir. Alınmış olan sıra numarası sadece belirtilen merkezi laboratuvara ait olacaktır. Farklı bir laboratuvarda sınava girilemeyecektir.

Merkez bilgisayar laboratuvarından verilen sıra numarasına gün içinde öğrenciye sıra gelmezse bir sonraki gün var olan sıra numarasından devam edebilecektir. Öğrenci sıra hakkını kaybetmeyecektir. 

Sınav laboratuvarının dolu olması durumunda sadece merkez bilgisayar laboratuvarlarından alınacak olan sıra numaraları geçerli olacaktır.

Öğrenciler, sınavlara cep telefonu ile giremezler, sınav görevlileri ve öğrenciler bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelidirler. Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, sözlük işlevi olan elektronik aygıt gibi araçlar; cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan herhangi bir araç ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Merkez bilgisayar laboratuvarları kameralar ile izlenmektedir. 

Sınavlarınız (uzebim.neu.edu.tr) adresinden yapılacaktır. Giriş bilgilerinizi sınava girmeden önce kontrol ediniz. Sınav başlama esnasında bu konuda sorun yaşanması durumunda sınav laboratuvarından ayrılmanız istenecektir.

Sınavına gireceğiniz dersin kodundan emin Yanlış gireceğiniz sınavların tüm sorumluluğu öğrenciye aittir.

Sınav esnasında öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundadır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılan uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav salonundan gözetimsiz olarak çıkan öğrenci, sınav salonuna (bilgisayar laboratuvarına) kesinlikle tekrar alınmaz.

Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları kesinlikle yasaktır. Merkez bilgisayar laboratuvarları kameralar ile izlenmektedir.

Sınav sırasında kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ve kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılır ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir. Merkez bilgisayar laboratuvarları kameralar ile izlenmektedir

Sorular ve/veya soruların seçenekleri, sorulara verilen cevaplar ayrı bir kâğıda yazılıp dışarı çıkarılamaz; bu tür bir teşebbüste bulunan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılır ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Merkez bilgisayar laboratuvarları kameralar ile izlenmektedir.

 

Merkez bilgisayar laboratuvarlarımızın lokasyonları aşağıdaki gibidir;

ES MERKEZ LAB = Eğitim Sarayı 2. Kat

HK MERKEZ LAB = Hukuk Fakültesi 2. Kat

İN MERKEZ LAB = İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi 2. Kat

İL MERKEZ LAB = İletişim Fakültesi Zemin kat

 

UZEBİM LAB TAKVİMİ